Att jag bor i Göteborg är ganska självklart för mig men det har inte varit lika […]