Nobeldagen är här, det innebär att den 10:e luckan ska öppnas, kanske bjuds det på något […]