Jag har träffat ca. 76 kvinnliga ledare på 21 föreningar som HandbollsMalin. De siffrorna säger att […]