Veckorna går snabbt och snart bär det av till Karlstad! Det ska bli fantastiskt att byta miljö och få arbeta på ett nytt sätt. Det bästa av allt är att Cosmo, min hund, får följa med och det är viktigt för mig. Han får mig att aldrig känna mig ensam på något vis, det är han och jag liksom.

På mina turer får man möta massvis med ledare och spelare som på sitt sätt inspirerar mig, ger mig ny information om hur det ser ut i handbolls-Sverige på olika plan. Det ger en viktig grund till fortsatta arbete kring HandbollsMalin. Jag har fått några frågor kring just hur vi tränare skapar delaktighet i arbetet med spelarna och hur man involverar spelarna att vara med i processen. I alla mina år som tränare har jag alltid lagt fokus på spelarmöten och personliga samtal. Här har jag själv gjort en stor utveckling över hur jag valt att föra möten och samtal, beroende på vilket resultat jag är ute efter. Jag har blivit mer medveten om att; vad jag vill ha för resultat styr arbetsprocessen och den processen är otroligt viktig för resultatet!

Varför spelarmöten?

Att involvera spelare tidigt i arbetet skapar delaktighet. Men hur skapar vi denna delaktighet och hur mycket ska spelarna får vara med och styra? Nedan finns det två punkter som kan vara ett av alla exempel på hur man kan arbeta:

  • Ledarstaben ska ha klart sina värderingar och enas om var staben står – yttre ramarna. 1-3 värderingsord som ni kan definiera er som, skapa tydlighet för er i staben om vad varje ord betyder just för varje person. Förståelsen över hur man kan tolka, känna och se på ord är viktigt i processen.
  • Involvera spelarna i ledarstabens värderingsord – yttre ramarna – för att i detta låta spelarna vara delaktiga med innehållet. Låt spelarna arbeta i små grupper, där de arbetar fram vad orden betyder för dem. Hur kan de möta värderingarna, hur kan de definiera sig med orden. Det skapar lösningsfokuserade och ansvarsfulla spelare, där de får förhålla sig till de yttre ramarna, men styra innehållet.

I ovan två punkter är det viktigt att man inte lägger någon värdering över hur andra tolkar och känner för orden. Exempelvis; lojalitet skulle kunna vara ett av värderingsorden. Men lojalitet för mig betyder kanske inte likadant som för dig, och det är helt okej. Men förståelsen är viktig!

Varför personliga samtal?

Lära känna spelare en och en har alltid varit viktigt för mig. Det skapar en relation som kommer att vara betydande i vårt arbete, men också en förståelse för varandras egenskaper. Nedan har ni ett av alla exempel på hur man kan arbeta:

  • 15 min per spelare, där man använder sig av en tidtagare. Varför? Det blir tydligt att 15 minuter är avsatt för varje spelare, det blir ingen orättvisa att någon får mer eller mindre tid med tränarna.
  • Bestäm er för vilka frågor ni vill ställa och vilket resultat ni vill få ut. Lämna frågorna i förväg så att spelare har möjlighet att förbereda sig om de har det behovet.
  • Frågorna ska vara ställda så att det är spelarna som pratar mest, vi tränare vill få ut så mycket information vi kan, därför är det viktigt med öppna frågor.

Beroende på vilket resultat man vill få fram styr det den yttre ramen som är hur lång tid man avsätter för samtal, vilka frågor vi valt att förbereda samtalet med etc. I början av relationerna med spelarna är det viktigt att tänka på att vi tränare bör inte lägga någon värdering i spelarnas svar, åsikter, tankar etc. eller komma med lösningar direkt. Utan vår intention är att samla in så mycket information vi bara kan för att se hur vi kan förvalta det på bästa sätt för att nå nästa steg.

Håll ovan exempel tillgodo och hitta ert sätt, vem ni är och vem ni vill vara! Sen gäller det att gasa, släpa, gasa, släpa… Lycka till!

If your actions inspire others to dream more, learn more, do more & become more, YOU are a leader (John Quincy Adams) / M

Kategorier

Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *